Uprzejmie Państwa informujemy, iż z dniem 29 marca br. Pani Prezes Magdalena Kolan przestała pełnić funkcję Prezesa Zarządu spółki Faktorzy S.A.
Od dnia 29 marca br. funkcję Prezesa Zarządu  Faktorzy S.A. pełni Pan Wiesław Bazaniak.