Firma  SGB Faktoring S.A. jest spółką faktoringową należącą do Grupy  SGB, zrzeszającej  banki w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Grupa SGB składa się obecnie 175 Banków Spółdzielczych w całej Polsce i obsługuje ponad 1,5 mln Klientów.

SGB Faktoring S.A. kieruje swoją ofertę do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, zapewniając im komplementarną ofertę produktową oraz najwyższą jakość obsługi.

Wyróżnikami Zrzeszenia SGB są:
tradycja, lokalność, poczucie misji, elastyczność, bliskość, ludzie oraz polski kapitał

Nasz zespół tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem:

Maciej Witucki
Prezes Zarządu
Damian Żołądkiewicz
Dyrektor Biura Ryzyka i Operacji
Monika Kesler
Dyrektor Finansowy
Michał Mańczak
Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju

Nasi Partnerzy

SGB Faktoring S.A. jest członkiem Polskiego Związku Faktorów

Akcjonariat

Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
SGB Bank S.A. 30 490 000 30 490 000 100,00% 100,00%
Suma 30 490 000 30 490 000 100,00% 100,00%