Uprzejmie Państwa informujemy ,iż od dnia 01 maja br. funkcję Prezesa Zarządu spółki Faktorzy S.A. pełnił będzie Pan Maciej Witucki.

Przez 21 lat związany z Grupą ING: ING Bank, ING Lease (Polska) Sp. z o.o., w której zarządzał jednostkami w strukturach sprzedaży, ryzyka i operacji rozproszonymi na terenie kraju i scentralizowanymi. Zarządzał Departamentem Zarządzania i Zatwierdzania Transakcji Korporacyjnych. Zrealizował wiele projektów związanych m.in. z tworzeniem polityk, procedur i produktów, standaryzacją i automatyzacją procesów, budową narzędzi wspierających sprzedaż, monitorujących i kontrolujących ryzyko oraz jakość i efektywność procesów. Członek programu Talent Management.
Jako Prezes Zarządu BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. w 2018 r. przeprowadził proces połączenia BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. i BOŚ Capital S.A. Od 2019 r. związany z sektorem bankowości spółdzielczej pełniąc funkcję Prezesa Zarządu BPS Faktor S.A. Od 2020 r. do marca 2021 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej w Polskim Związku Faktorów.