Aktualności

Administratorem danych osobowych jest spółka „SGB Faktoring” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-831) Plac Wiosny Ludów 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000389900, posiadającą NIP: 7781413679 oraz REGON: 634530661.

© SGB Faktoring 2024
Wdrożenie: care4web.pl